Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van OBS Groenehoek.We houden ons onder andere bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje en nog veel meer.

Samenstelling OR

Algemeen bestuur

  • Voorzitter: Marianne Reijn
  • Secretaris: Habiba Samadi
  • Penningmeester: Pieter Jan Kompeer

Activiteitencoördinatoren

  • Daphne Bal
  • Laura Elgün
  • Michelle Gaudreau
  • Astrid Nielsen

Mailadressen ouderraad

Ouder- en schoolreisbijdrage 

De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende activiteiten. Voor het schooljaar 2019 – 2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 70,00 per kind. In deze bijdrage zijn ook de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje opgenomen. De automatische incasso voor de ouderbijdrage (incl. schoolreis) is komen te vervallen! Redenen hiervoor zijn o.a. de kosten van automatisch incasseren en de invoer van de IBAN rekeningen. Wilt u de ouderbijdrage zelf naar onze rekening overboeken?

Het rekeningnummer van de ouderraad is:
NL 73 RABO 01636.37.644 t.n.v. Ouderraad OBS Groenehoek