Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze medezeggenschapsraad (afgekort: MR) wordt gevormd door drie leerkrachten en drie ouders. In de MR denken ouders en personeel mee over het schoolbeleid en bestuursbeleid. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht in bepaalde zaken. Hierover lees je meer in ons MR-reglement. Onze MR vormt een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur, en tussen ouders en de school. De MR van de Groenehoek komt maandelijks bijeen om op de locatie Stampioendreef te vergaderen volgens vooraf opgestelde agendapunten.

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@obsgroenehoek.nl

Onze MR bestaat uit:

 • Patrick Maasland (ouder - contact OR)
 • Nina Roodbeen-Jeuring (ouder – voorzitter)
 • Ronald Mersie (ouder)
 • Marlène van Eijzeren (team – secretaris)
 • Sanne Bretherton (team – website)
 • Dylan Garnier (team - notulist) (vervanging Marcel Ripmeester)

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

 • Maandag 18 september
 • Maandag 30 oktober
 • Maandag 11 december
 • Maandag 29 januari
 • Maandag 11 maart
 • Maandag 22 april
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 24 juni