Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk om de ouders van onze leerlingen goed op de hoogte te houden. Daarvoor maken we gebruik van de online communicatieplatforms ParnasSys en Social Schools.

ParnasSys

Ouders hebben via het Ouderportaal van Parnassys inzage in de administratie en het leerlingvolgsysteem van onze school. Op deze manier kun je als ouders bijvoorbeeld zelf de adresgegevens wijzigen, toetsresultaten inzien en de rapporten van de afgelopen jaren bekijken.

Ga naar ParnasSys

Social Schools

We verspreiden alle informatie digitaal via het programma Social Schools. Dit platform kun je gebruiken via internet of de Social Schools-app. Ook is het mogelijk om hier bijvoorbeeld een verlofaanvraag in te dienen, of in te tekenen voor de oudergesprekken.

Ga naar Social Schools