Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op OBS Groenehoek hanteren we een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. De kinderen eten in hun eigen lokaal, samen met hun eigen leerkracht. Daarna gaan de leerlingen in groepen naar buiten en hebben de leerkrachten pauze. Acht overblijfmedewerkers, vier per locatie, houden toezicht op het schoolplein. De ouders betalen een vrijwillige bijdrage, die we als school gebruiken om de overblijfmedewerkers te betalen.

In onderstaande tabel vind je de schooltijden op onze beide locaties. Er is een kleine speling tussen onze locaties, dit komt omdat het voorkomt dat kinderen uit één gezin op verschillende locaties naar school gaan. Door wisselende schooltijden te hanteren, zorgen we ervoor dat ouders met kinderen op beide locaties in staat zijn hen op tijd te brengen en te halen.

Schooltijden locatie Stampioendreef

Maandag, dinsdag, donderdag08:30 uur – 14:45 uur
Woensdag08:30 uur – 12:00 uur
Vrijdag

08:30 uur – 12:00 uur (groep 1 t/m 4)

08:30 uur – 14:45 uur (groep 5 t/m 8)

Schooltijden locatie Groeneweg

Maandag, dinsdag, donderdag08:45 uur – 15:00 uur
Woensdag08:45 uur – 12:15 uur
Vrijdag

08:45 uur – 12:15 uur (groep 1 t/m 4)

08:45 uur – 15:00 uur (groep 5 en 6)

Vakanties

VakantieVanTot en met
Kerstvakantie22 december 20235 januari 2024
Voorjaarsvakantie16 februari 202423 februari 2024
Pasen29 maart 20241 april 2024
Meivakantie29 april 202410 mei 2024
Hemelvaart9 mei 202410 mei 2024
Pinksteren20 mei 2024 20 mei 2024
Junivakantie17 juni 202421 juni 2024
Zomervakantie15 juli 202423 augustus 2024

Marge- en studiedagen 2023-2024

Naast de genoemde schoolvakanties is de school vanwege marge- of studiedagen op de volgende data gesloten: