Meer-/hoogbegaafdheid

Meer-/hoogbegaafdheid

Meer-/hoogbegaafdheid

Alle kinderen hebben het recht op onderwijs. Om te zorgen dat alle kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk om onderwijs op maat aan te bieden.

Voor leerlingen waarbij mogelijk sprake is van meer- of hoogbegaafdheid passen wij het onderwijs aan. De leerlingen krijgen de basisleerstof compact (verkort) aangeboden waardoor tijd vrij gemaakt wordt voor verrijkingswerk. Daarnaast heeft O.B.S. Groenehoek een interne plusklas. Dit betekent dat de plusklas op onze eigen school plaatsvindt, onder de normale lestijd.

Opzet van de Plusklas

Het aanbod van de plusklas werkt preventief. In onze plusklassen ontmoeten de kinderen gelijkgestemden (‘peers’), leren zij te leren, breiden zij hun kennis uit d.m.v. uitdagende projecten en werken zij aan het ontwikkelen van een mindset die gericht is op groeien.

In de plusklassen zitten leerlingen uit groep 1-8. De leerlingen uit de kleutergroepen krijgen het plusaanbod op hun eigen locatie aangeboden, de leerlingen uit groep 3-8 gaan naar de locatie Stampioendreef. In de plusklassen komen leerlingen uit 2 jaargroepen samen: groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 zitten samen.

Een dagdeel (groep 3-8) in de plusklas ziet er als volgt uit:

8.30 uur – 8.35 uurCheck in: hoe voel je je?
8.35 uur – 9.00 uurOplossen van de breinbreker en spelen van Smartgames
9.00 uur – 10.00 uurProject
10.00 uur – 10.15 uurTussendoortje eten en miniles van de Grej of the day: het raadsel van de dag
10.15 uur – 10.30 uurBuitenspelen
10.30 uur – 11.00 uurWerken aan executieve functies / mindset
11.00 uurAfsluiting

Ontdekclub

Naast de plusklassen heeft onze school ook een ontdekclub. De leerlingen van de ontdekclub komen 2 keer per jaar samen gedurende een periode van 7/8 weken. In de ontdekclub werken zij samen aan diverse projecten.

Het verschil tussen de ontdekclub en plusklassen is dat de leerlingen van de plusklassen gedurende het hele schooljaar samenkomen gedurende een langer tijdsbestek. Beide groepen doen dezelfde projecten maar in de plusklas ligt de nadruk meer op het ontwikkelen van een groeimindset en wordt dieper ingegaan op onderwerpen als doorzetten, hulp vragen en de ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld.

Plaatsing in de plusklas komt tot stand na signalering. 

In ons beleidsplan begaafden (onder het kopje ‘downloads’) leest u hier meer over.