Engels

Engels

In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met Engels Plus in de onderbouw (groepen 1, 2 en 3). In de jaren erna is daar elke keer een groep bijgekomen waardoor we inmiddels in alle groepen Engels Plus aanbieden.

Waarom?

De reden waarom we hebben gekozen voor Engelse lessen is omdat de Engelse taal zowel in het onderwijs als in de maatschappij een grote rol speelt. Kinderen hebben al op jonge leeftijd het vermogen om spelenderwijs talen te leren. Wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanmerking komen met de Engelse taal, zal het rendement in de toekomst hoger zijn.  
Daarnaast zien we dat kinderen die vanaf jongere leeftijd de Engelse taal aangeboden krijgen op de middelbare school zekerder zijn over hun eigen niveau en hierdoor makkelijker de taal durven te spreken. 

Wat houdt het in?

In de kleutergroepen streven we ernaar de leerlingen 15% van de onderwijstijd in het Engels les te geven, dit staat gelijk aan ongeveer 45 minuten Engels per dag. In de groepen 3, 4, 5 en 6 streven we naar 10% van de onderwijstijd (ongeveer 30 minuten Engels per dag). Vanaf groep 7 gaat dit percentage weer omhoog en streven we weer naar 15%, in de groepen 7 en 8 streven wij er dus naar om ongeveer 50 minuten per dag aan Engels te besteden. De tijd die aan de lessen wordt besteed, is een belangrijke factor. Hoe langer en intensiever je de Engelse taal stimuleert en gebruikt, hoe beter de prestaties.

Uiteraard wordt er het meest in het Nederlands les gegeven. Met name taal- en rekenactiviteiten zijn belangrijk om in het Nederlands aan te bieden. Er wordt gewerkt aan de spreek- en luistervaardigheid van de leerlingen. Later, vanaf groep 5, komen daar ook de lees- en schrijfvaardigheid bij.

Er wordt aandacht besteed aan de Engelse taal door, naast de lessen uit de methode, ook leuke Engelse activiteiten uit te voeren zoals: liedjes, voorlezen, spelletjes en/of een creatieve les in het Engels aan te bieden. De Engelse taal wordt veelal visueel ondersteund door de leerkracht. In de bovenbouw komt het accent wat meer te liggen op het actief gebruiken van de Engelse taal, bijvoorbeeld door het houden van een (kleine) presentatie in het Engels. We gaan bij onze Engelse lessen altijd uit van het volgende principe: doeltaal is voertaal. Dit betekent dat je als leerkracht tijdens de les zoveel mogelijk Engels spreekt met de kinderen.

Kwaliteit van Engels plus

De kwaliteit en opbrengsten van Engels Plus worden op de volgende manieren gewaarborgd. 

  • De leerkrachten voldoen minimaal aan de eisen van de onderwijsinspectie die uitgaat van het Europees Referentie Kader.
  • De coördinator Engels draagt zorg voor de doorgaande leerlijn en bewaakt de kwaliteit van het lesgeven.
  • De leerkrachten volgen regelmatig (na)scholing.

Daarnaast bieden wij, naast de methode lessen, ook leuke, uitdagende en motiverende activiteiten aan in het Engels zoals: liedjes, voorlezen, spelletjes of een creatieve/muzikale les in het Engels. De Engelse taal wordt veelal visueel ondersteund door de leerkracht. In de bovenbouw komt het accent wat meer te liggen op het actief gebruiken van de Engelse taal, bijvoorbeeld door het houden van een (kleine) presentatie in het Engels. We gaan bij onze Engelse lessen altijd uit van het volgende principe: doeltaal is voertaal. Dit betekent dat je als leerkracht tijdens de les zoveel mogelijk Engels spreekt met de kinderen.