Daltononderwijs

Daltononderwijs

Sinds 2007 is OBS Groenehoek officieel een Daltonschool. Dit wil zeggen dat wij de principes van het Daltononderwijs hanteren, gebaseerd op de visie van Helen Parkhurst. Zij was een lerares in het Amerikaanse plaatsje Dalton en gaf als eerste het Daltononderwijs vorm.

Vanuit de volgende vijf kernwaarden geven wij inhoud en vorm aan ons onderwijs:

Verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind leert omgaan met verantwoordelijkheid, keuzes leert maken en leert omgaan met de vrijheid van deze keuzes. Daarnaast is het belangrijk om deze keuzes zelfstandig te kunnen maken. Het is onze taak om de kinderen hierin te begeleiden en elk kind de verantwoordelijkheid te geven die het aankan.

Zelfstandigheid

Het is voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind belangrijk dat het leert om zelfstandig te worden. Wij leren onze kinderen om zelfstandig te werken, zelf oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen en om tijdens het leerproces om hulp te vragen. Hiermee stimuleren we het probleemoplossend vermogen van het kind.

Samenwerken

Op school leven en werken we samen: kinderen, ouders en leerkrachten. De school is een leeromgeving, waar kinderen en leerkrachten van en met elkaar leren. Wij leren kinderen om samen te werken en samen te spelen. Dit doen we door kinderen naar elkaar te leren luisteren en leren respect te hebben voor elkaar.

Reflectie

Wij vinden het belangrijk om met de leerlingen op het leren, het werken en de resultaten te reflecteren en deze te evalueren. Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk is erg belangrijk. Zo dragen we bij aan ons gezamenlijke onderwijsdoel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook op schoolniveau evalueren en reflecteren we voortdurend. Op deze wijze krijgen we een goed inzicht in ons professioneel handelen.

Effectiviteit

Het is belangrijk om effectief met de (leer)tijd, middelen, materialen en mensen om te gaan. Kinderen krijgen een instructie en een (week)taak op maat, waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid dragen. Hiermee stimuleren we doelmatig en functioneel leren.

In ons Daltonhandboek  vind je meer informatie over hoe wij gebruik maken van daltononderwijs.

Passend onderwijs

Op onze school staan we naast Dalton ook voor passend onderwijs. Dit wil zeggen dat we gaan voor passende zorg en passend onderwijs, voor ieder kind. Samen met de ouders en andere scholen kijken we naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te realiseren, zijn wij aangesloten bij PPO Delflanden, een samenwerkingsverband met reguliere basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs. Dit samenwerkingsverband streeft naar het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind, ongeacht of extra aandacht of zorg nodig is.