21e-eeuws leren

21e-eeuws leren

We vinden het erg belangrijk om onze leerlingen te leren hun creativiteit te ontplooien en flexibel te zijn in hun denken en doen. Zo helpen we de kinderen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, relativerende en kritische leerlingen. Hierbij is het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden essentieel. Hieronder verstaan we o.a.:

  • Samenwerken
  • Communiceren
  • Creativiteit
  • Kritisch denken
  • Probleemoplossend handelen
  • Zelfregulering
  • Omgaan met de digitale wereld
  • Vaardigheden op sociaal en cultureel gebied.

Deze vaardigheden komen ook terug in onze daltonvisie en worden door ons cultuuronderwijs versterkt en aangevuld. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Blink’